حسابداری حقوق و دستمزد

ثبت سند در نرم افزارهای حسابداری حقوق و دستمزد از اصلی ترین اسناد ثبتی در حسابداری است که‌ در پایان هر ماه به عنوان آخرین سند ثبت می گردد. جهت انجام امور ثبتی این سند، نیازمند محاسبه دقیق و استفاده از نرم‌افزار حسابداری شرکتی با سیستم دستمزد می‌باشیم و نتیجه ای که از ثبت این محاسبات بدست می آید، میزان مطالبات کارکنان و سازمان امور مالیاتی و سازمان بیمه گر می‌باشد. اهمیت محاسبات حقوق و دستمزد شناسایی بدهی‌های مالیاتی و بیمه است که درصورت بروز خطا تداوم فعالیت هر کسب و کار را تهدید می کند.

در ثبت حسابداری سند حقوق و دستمزد، ابتدا باید به دو سند مختلف توجه کرد:

  • سند شناسایی هزینه حقوق و دستمزد
  • سند پرداخت حقوق و دستمزد و سایر بدهی‌ها

سند شناسایی هزینه حقوق و دستمزد:

این سند برای شناسایی هزینه‌های حقوق و دستمزد در موسسه استفاده می‌شود. در انتهای هر ماه باید تمامی هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد شناسایی و ثبت شود. اگر حقوق و دستمزد با تاخیر پرداخت شود، همچنان باید در این سند ثبت شود. این سند مهم است زیرا نشان می‌دهد که موسسه در چه میزان هزینه حقوق و دستمزد داشته است و به کارکنان خود پرداخت کرده است.

سند پرداخت حقوق و دستمزد و سایر بدهی‌ها:

این سند برای ثبت پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان و همچنین سایر بدهی‌های موسسه استفاده می‌شود. در این سند، مبلغ حقوق و دستمزد به هر کارکنان و سایر بدهی‌ها مثل بیمه‌ها، مالیات‌ها و سایر کسورات ثبت می‌شود. این سند نشان دهنده پرداخت واقعی حقوق و دستمزد به کارکنان و همچنین سایر بدهی‌های موسسه است. اهمیت این دو سند در این است که موسسه باید به دقت و همواره اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان خود را ثبت و نگهداری کند تا همواره به تعهداتش نسبت به کارکنان و نیز مقامات مالیاتی و دیگر نهادها پایبند باشد.

ثبت سند شناسایی هزینه حقوق و دستمزد:

این سند شامل مواردی مانند هزینه حقوق کار انجام شده، هزینه ماموریت، بن کارگری، اضافه کار، هزینه حق مسکن و بیمه‌های مربوطه می‌شود. هر کارفرما در انتهای هر ماه باید تمامی هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد را شناسایی و در این سند ثبت کند.

ثبت سند پرداخت حقوق و دستمزد و سایر بدهی‌ها:

این سند برای ثبت پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان و همچنین سایر بدهی‌های موسسه استفاده می‌شود.
در این سند، مبلغ حقوق و دستمزد به هر کارکنان و سایر بدهی‌ها مثل بیمه‌ها، مالیات‌ها و سایر کسورات ثبت می‌شود.

ثبت کسورات حقوق و دستمزد:

در حقوق و دستمزد، از کل مبلغ دریافتی مبلغی به عنوان کسورات حقوق و دستمزد کسر می‌شود. مثال از کسورات حقوق و دستمزد شامل مالیات پرداختنی، بیمه‌های مختلف و وام‌های صندوق‌های دریافتی کارکنان است.

محاسبه و پرداخت بیمه‌ها:

حقوق کارکنان باید به همراه بیمه‌های مربوطه محاسبه شود. این شامل بیمه سهم کارفرما و بیمه سهم کارگر می‌شود که باید به موسسات مربوطه پرداخت شود.

ثبت مطالبات و بدهی‌های مربوطه:

بعضی از مطالبات و بدهی‌ها مانند سایر بدهی‌ها به کارکنان و مطالبات از سوی موسسه باید در سند مربوطه ثبت شود. در کل، ثبت حسابداری حقوق و دستمزد همراه با بیمه نیازمند دقت و دانش حسابداری مناسب است تا همه مطالب و کسورات به درستی ثبت شود و تعهدات مالیاتی و قانونی رعایت شود. مزایای حقوق و دستمزد در کنار حقوق و دستمزد ثابت می‌تواند به شرح زیر باشد:

مزایا کاری:

این مزایا شامل پاداش‌ها و امتیازاتی است که بر اساس عملکرد و کارایی کارکنان در اجرای وظایف و مسئولیت‌هایشان پرداخت می‌شود. برخی از شرکت‌ها برای کارکنان خود بن‌هایی در ارتباط با خوراک، پوشاک و سایر نیازهای روزمره در نظر می‌گیرند که می‌تواند بهبود کیفیت زندگی آن‌ها را تضمین کند.

مزایا محیط کاری:

این مزیت به کارکنان ارائه می‌شود که در محیط‌های کاری نامناسب اب و هوایی یا جغرافیایی فعالیت می‌کنند، مانند ارائه تسهیلاتی برای انتقال، مسکن مناسب و تسهیلاتی برای تردد راحت.

حق اولاد و جوایز مربوط به فرزندان:

برخی موسسات به کارکنان خود پاداش‌ها و جوایزی را برای داشتن فرزندان و خانواده برگزار می‌کنند.

مزایا جذب:

برخی از شرکت‌ها جذب کارکنان با تخصص و تجربه خاص را تشویق می‌کنند تا بهره‌وری و کیفیت خدمات خود را افزایش دهند.

حق مسکن:

این مزیت شامل ارائه مسکن مناسب برای کارکنان است که می‌تواند شامل اجاره واحدهای مسکونی یا تسهیلات مربوط به خرید مسکن با شرایط ویژه باشد.

بیمه عمر پرداختی به کارکنان:

برخی از شرکت‌ها به کارکنان خود بیمه عمر پرداختی ارائه می‌دهند که این امر می‌تواند اطمینان بیشتری به کارکنان در مورد آینده خود و خانواده‌شان بدهد.

صندوق‌های مختلف پس انداز در موسسه:

برخی از موسسات صندوق‌های پس انداز و سرمایه‌گذاری برای کارکنان خود ایجاد می‌کنند که می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری‌های شخصی آن‌ها کمک کند.

بیمه و مزایای مربوط به جانبازی و ایثارگری:

برخی از شرکت‌ها به کارکنان خود بیمه و مزایای مربوط به جانبازی و ایثارگری را ارائه می‌دهند که می‌تواند ارزشمند باشد.

پاداش قسمتی از سود شرکت:

در برخی از شرکت‌ها، قسمتی از سود شرکت به عنوان پاداش به کارکنان تعلق می‌گیرد که می‌تواند به عنوان انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد کارکنان عمل کند. این مزایا و فواید مختلف به کارکنان ارزشمند و تشویق‌دهنده‌ای برای پیشرفت در شغل و بهبود کیفیت زندگی آن‌ها محسوب می‌شود.

ثبت حسابداری حقوق و دستمزد همراه با مالیات:

صاحبان موسسات باید مالیات متعلقه را از حقوق کارکنان کسر کرده و طبق جدول مالیاتی منتشر شده محاسبه نمایند. این مالیات باید حداکثر تا مدت 30 روز به حساب بانکی مخصوص واریز شود و یک فهرست از نام و نشانی کسانی که حقوق گرفته‌اند و میزان حقوق هر یک از آن‌ها به حوزه مالیاتی محل تحویل داده شود.

ثبت حسابداری مساعده یا علی الحساب:

در مواقع ضروری، کارکنان می‌توانند درخواست مساعده کنند و در صورت تأیید بخش مالی، مساعده به آن‌ها پرداخت می‌شود. این مسائل بر اساس قوانین و مقررات هر شرکت تعیین می‌شود.

نحوه محاسبه اضافه کاری:

اضافه کاری بر اساس توافقی که بین کارفرما و کارگر صورت می‌گیرد، محاسبه می‌شود. معمولاً اضافه کاری حقوق ثابت را به همراه یک درصد اضافی برای هر ساعت کار اضافه شده محاسبه می‌شود.

نحوه محاسبه ماموریت:

کارکنانی که کار خود را در خارج از محل اداره انجام می‌دهند، حق ماموریت در شهر و محل دیگری دریافت می‌کنند. این مبلغ بر اساس تعداد روزهای ماموریت و حقوق ثابت یا پایه ماهیانه محاسبه می‌شود.

نحوه محاسبه حق اولاد:

حق اولاد برای کارگران با دو سال سابقه بیمه تعیین می‌شود و بسته به تعداد فرزندان، محاسبه می‌شود. این مبلغ بر اساس حداقل دستمزد روزانه و تعداد فرزندان تعیین می‌شود. این نکات مهمی هستند که در حسابداری حقوق و دستمزد باید به آن‌ها توجه شود تا محاسبات صحیحی انجام شود و تمامی حقوق کارکنان به صورت قانونی پرداخت شود.

کارپوشه سامانه مودیان

حقوق و دستمزد سال 1403

با تصویب شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.
بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد. با توجه به سایر آیتم‌های مزدی، حداقل دریافتی کارگران در سال آینده بیش از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.
بدین ترتیب در ۳ سال دولت سیزدهم متوسط سالانه افزایش دستمزد کارگران به بیش از ۳۹ درصد رسید در حالی که در دولت گذشته کمتر از ۲۴ درصد بود.
رعیتی‌فرد معاون وزیر کار هم در توضیح جزئیات این مصوبه گفت: حداقل مزد روزانه با ۳۵ درصد افزایش به ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال افزایش یافت. حق اولاد به تبع حداقل مزد از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار ریال افزایش یافت. پایه سنواتی ثابت ماند اما کمک هزینه اقلام مصرفی ۳۰۰ هزار تومان زیاد شد و از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین کمک هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومان ثابت ماند و حق تاهل ۵۰۰ هزار تومانی هم برای اولین بار به کارگران متاهل اعطا خواهد شد. به گفته وی، حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند از ۸ میلیون و ۵۷۹ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان افزایش پیدا کرد. حداقل دریافتی ماهانه کارگران با بعد خانوار ۳.۳ نفر از ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان افزایش یافت.

انواع حقوق و دستمزد

در مورد انواع حقوق و دستمزد، تفاوت بین دستمزد مستقیم و غیرمستقیم برجسته شده و اهمیت و ضرورت ثبت سند حقوق و دستمزد در دفاتر حسابداری و برنامه‌های مرتبط برای مدیریت بهتر مالی مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین، نکاتی مهم در خصوص سند حقوق و دستمزد از جمله اثر جرائم و خسارات بر این سند و معادله کلی سند حقوق و دستمزد نیز مورد بررسی و شرح قرار گرفته است.

اگر تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه دارید، می‌توانید به مقالات مرجع و منابع معتبر مراجعه کرده و آموزش‌های لازم را برای یادگیری عمیق‌تر در این حوزه دنبال کنید.

نکات ثبت سند حقوق و دستمزد

در زیر به نکات مهم در مورد ثبت سند حقوق و دستمزد اشاره شده است:

آشنایی با بخشنامه‌های قانون کار: حسابداران یا صاحبان مشاغل برای ثبت سندهای حقوق و دستمزد باید با آخرین بخشنامه‌های قانون کار آشنا باشند.

صدور فیش حقوقی: کارفرمایان می‌توانند با صدور دقیق فیش حقوقی با ذکر جزئیات آن، کارکنان را با روند محاسبه حقوق و دستمزد آشنا کنند.

استفاده از بانک عامل: برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، کارفرمایان می‌توانند از بانک عامل مربوط به حساب‌های شرکت استفاده کنند.

ثبت سند مجزا: سند حقوق و دستمزد باید در انتهای هر ماه در یک سند مجزا ثبت شود و پیوست‌های مربوط به آن نیز همراه با سند نگهداری می‌شوند.

تاریخ پرداخت و محاسبه: الزامی بر اینکه روز پرداخت حقوق و دستمزد با تاریخ محاسبه آن یکی باشد، نیست.

ثبت مساعده: اگر کارفرمایان به کارکنان پرداختی تحت عنوان مساعده داشته باشند، باید آن را در حساب سایر حساب‌های دریافتنی، مساعده کارکنان ثبت کنند.

تفصیل در حساب حقوق کارکنان: حساب حقوق کارکنان باید به تفصیل در حساب سایر حساب‌های پرداختنی مطالبات حقوق کارکنان، نام هر فرد به ثبت برسد.

ثبت بیمه: 30 درصد بیمه پرداختی باید در حساب سایر حساب‌های پرداختنی، اداره تامین اجتماعی در طرف بستانکار ثبت شود.

مطابقت با اظهارنامه مالیاتی: هزینه حقوق مندرج در اظهارنامه و دفاتر حسابداری با جمع لیست‌های ارسالی شرکت طی سال توسط واحدهای مالیاتی مطابقت داده می‌شود.

محاسبه مالیات: در لیست حقوق و دستمزد محاسبه مالیات بسیار مهم است و باید طبق معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد همان سال مالی محاسبه گردد.

استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری: حسابداران در شرکت‌ها می‌توانند برای تهیه لیست حقوق و دستمزد از نرم افزارهای حسابداری مربوط به شرکت و یا از اکسل آماده حقوق و دستمزد استفاده کنند.

جمع‌بندی

ثبت سند در نرم افزارهای حسابداری حقوق و دستمزد از اصلی ترین اسناد ثبتی در حسابداری است که‌ در پایان هر ماه به عنوان آخرین سند ثبت می گردد. در ثبت حسابداری سند حقوق و دستمزد، ابتدا باید به دو سند مختلف توجه کرد، سند شناسایی هزینه حقوق و دستمزد و سند پرداخت حقوق و دستمزد و سایر بدهی‌ها.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا